SAMER SOM DE ANDRE

Med et pennestrøk ble dermed samene strøket ut av den norske forhistorien.