MER ENN ET PLAGG

GÁKTI SOM FORTELLING OG JURIDISK DOKUMENT. Den siste tida har media florert av meninger og ytringer om den samiske kofta, eller gákti [nordsamisk]. For det første så syns jeg det er veldig trist at spørsmål om koftebruk og hvem som har rett til å bruke kofte reduseres til identitetspolitikk. Nå har riktignok nyere forskning pekt…

INDIGENOUS AND NATURE

» And so, Indigenous eventually came to occupy the domain of nature, far removed from the “cultured” colonist. In time, culture would come to be defined by reference to its opposing concept, nature. Similarly, the “noble savage”, or the Indigenous would become the other to the colonizer»

#JESUISSIV OG KOFTA SOM FORSVANT

Allikevel synes folk flest, i hvert fall etter norsk offentlighet å dømme, at det er greit å kle seg ut som Pocahontas – for «det gjør man jo tross alt som barn».

In the beginning

where I soon learned that Indiana Jones did not equal a realistic portrayal of archaeologists. Still, I grew to love it